Hyresfrågor

Standard
Standarden på våra lägenheter och lokaler är bra. Variation kan förekomma beroende på fastigheternas byggnadsår. Vi följer allmän praxis vad gäller utrustning och skick, och erbjuder välutrustade lägenheter till en fördelaktig hyreskostnad.

Trappstädning
För att städningen ska kunna utföras på ett smidigt sätt, ber vi er respektera ordningsreglerna att inte förvara något i trappuppgången

Egen plantering
För dig som är intresserad av trädgårdsarbete finns det möjlighet att plantera egna blommor eller något annat utanför din altan/balkong.
AB Domptören kan hjälpa till vid nyplantering men sedan är det hyresgästens skyldighet att sköta sin plantering. AB Domptören tillhandahåller jord, gräsfrö och vissa växter.
Ring alltid och fråga för ett godkännande.

Arbeten hyresgäster får utföra själva
Om man som hyresgäst önskar måla/tapetsera eller göra andra underhållsarbeten på egen bekostnad får man göra det. Det skall utföras på ett yrkesmässigt sätt och vi rekommenderar att kontakt tas med hyresvärden innan arbetet utförs. Skulle inte det egna arbetet bli godkänt vid en eventuell avflyttning från lägenheten kommer hyresgästen att bli debiterad för den kostnad det blir att återställa lägenheten i ett fullgott skick.

Störningar
I Hyreslagen står följande:
När en hyresgäst använder lägenheten skall hyresgästen
se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar
Iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten
Störningar som inte kan tolereras är när grannar utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadlig för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte bör accepteras.

Exempel på vanliga störningar är högt ljud från radio, TV och stereo. Spel från musikinstrument samt skrål och annat oväsen samt djur som inte sköts tillfredsställande och som förorsakar problem i en fastighet.

Särskilt allvarliga är störningar som pågår mer ständigt och under natten.

Dessutom har hyresgästen ansvar för familjemedlemmar, eventuella gäster och  inneboende m.fl.