Internet och kabel-TV

INTERNET
AB Domptören har avtal med, bland andra, Telia och Telenor om ADSL eller bredband till alla hyresgäster. Vi väntar på utvärdering av andra bredbandslösningar.

KABEL-TV
I AB Domptörens lägenheter finns kabel-TV installerat. I hyran ingår kabel-TV bolagets baspaket. Utöver dessa kanaler kan fler kanaler hyras direkt av leverantören.
Vid frågor angående kabel-TV kan du kontakta oss eller leverantören direkt.